UNILEVEROVA NAČELA PRIVATNOSTI

UNILEVER-ova NAČELA PRIVATNOSTI

Unilever ozbiljno shvata pitanje privatnosti. Sledeća načela utemeljuju naš pristup u zaštiti vaše privatnosti:

 1. Cenimo poverenje koje nam dajete deleći sa nama vaše podatke o ličnosti. Uvek koristimo vaše podatke o ličnosti na način koji je ispravan i vredan takvog poverenja.
 2. Pružićemo jasne informacije o tome kako koristimo vaše podatke o ličnosti. Uvek smo otvoreni sa vama u pogledu informacija koje prikupljamo, o tome šta radimo sa njima, sa kim ih delimo i koga možete kontaktirati ukoliko imate bilo kakvih nedoumica.
 3. Preuzećemo sve razumne mere kako bismo čuvali na sigurnom vaše podatke i zaštitili ih od zloupotrebe.
 4. Postupaćemo u skladu sa svim važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka o ličnosti i sarađivaćemo sa nadležnim organima koji vrše poslove zašite ovakvih podataka za zaštitu ovakvu podataka. U slučaju nepostojanja konkretnih propisa iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, postupaćemo u skladu sa opšte prihvaćenim načelima zaštite podataka o ličnosti.

UNILEVER-ovo OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Poslednja promena: u junu 2014. godine

Ovo obaveštenje o privatnosti objašnjava vrstu podataka o ličnosti koje prikupljamo i na koji način upotrebljavamo, objavljujemo i štitimo takve podatke.

Na šta se primenjuje ovo obaveštenje o privatnosti?

Ovo obaveštenje o privatnosti se primenjuje na podatke o ličnosti prikupljene od strane kompanija iz Unilever grupe, a u vezi usluga koje one nude. Saznajte više o Unilever grupi na sajtu http://unilever.com/aboutus/. To podrazumeva podatke prikupljene „van mreže” preko naših Consumer Engagement centara, direktnih marketinških kampanja, promocija, nagradnih igara i konkursa i „preko mreže” preko našeg sajta, brendiranih stranica na platformama trećih lica (dalje „Unilever sajtovi”). Ovo obaveštenje o privatnosti se takođe odnosi na određeni materijal koji se odnosi na Unilever, a uključuje ponude ili oglašavanja usluga i proizvoda iz asortimana Unilever-a, koje mi (ili pružalac usluga koji posluje za naš račun) može da vam uputi posredstvom sajtova trećih lica, platformi ili aplikacija (dalje „Sajtovi trećih lica“). Ovakvi Sajtovi trećih lica mogu da sadrže vlastita pravila ili politike o privatnosti kao i pravila i uslove korišćenja. Pozivamo Vas da ih pročitate- upoznate pre nego se log-ujete na takve Sajtove trećih lica.

Ovo obaveštenje o privatnosti je tako inkorporisano i čini deo pravila i uslova korišćenja određenog Unilever sajta. Za informacije o kompaniji Unilever grupe odgovornoj za zaštitu vaših podataka o ličnosti, pogledajte Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati.

Vaša saglasnost

Korišćenjem Unilever sajta, saglasni ste sa prikupljanjem, upotrebom i objavljivanjem (tj. pristajete i dajete pristanak) vaših podataka o ličnosti od strane Unilever grupe, a u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti. Ukoliko niste saglasni (tj. ne pristajete i ne dajete svoj pristanak) sa prikupljanjem, upotrebom i objavljivanjem vaših podataka o ličnosti kako smo naveli, molimo da ne koristite Unilever sajtove ili na drugi način omogućujete vaše informacije odn., podatke o ličnosti predmetnim kompanijama iz Unilever grupe.

Unilever će prikupljati, upotrebiti ili objaviti vaše podatke o ličnosti samo kako savesnost i propisi nalažu. U većini slučajeva, zahtevaćemo vaš punovažan pristanak, međutim- u određenim slučajevima, možemo i da zaključimo da ste pružili pristanak na osnovu vašeg stava i postupanja. Možemo zahtevati od vas da nam date i dodatnu saglasnost ukoliko nam je potrebno da koristimo vaše podatke o ličnosti u svrhu koja nije pokrivena ovim Obaveštenjem o privatnosti. Niste obavezni da nam pružite takvu saglasnost, ali ukoliko se odlučite na to, vaše učešće u određenim aktivnostima može biti ograničeno. Ukoliko nam pružite dodatnu saglasnost, uslovi za tu saglasnost će imati primat u slučaju neslaganja sa uslovima ovog Obaveštenja o privatnosti.

Imajte u vidu da možemo da obradimo vaše podatke i bez saglasnosti ako bi za to imali opravdani razlog uz jasnu činjenicu da takva obrada ne može imati preovlađujuće dejstvo u odnosu na prava, interese i slobode ličnosti koje inače imate. Takvo korišćenje će biti u skladu sa Unilever-ovim politikama o privatnosti koje su predočene u daljem tekstu.

Zaštita dece

Većina Unilever sajtova je napravljena i planirana za upotrebu od strane odraslih. Ukoliko je Unilever sajt planiran za upotrebu od strane „mlađe publike“, prikupićemo saglasnost roditelja ili staratelja pre sakupljanja podataka o ličnosti, ukoliko to smatramo prikladnim ili gde to zahtevaju važeći zakoni i propisi (uzrast u kojem se zahteva saglasnost varira od države do države). Ukoliko ste dete preko uzrasta za koji se u vašoj državi zahteva saglasnost roditelja, pozivamo vas da proučite uslove ovog Obaveštenja o privatnosti sa vašim roditeljem ili starateljem kako biste bili sigurni da ih razumete i prihvatate.

Ukoliko otkrijemo da smo prikupili podatke o detetu bez saglasnosti roditelja ili staratelja u situaciji gde je takva saglasnost trebalo da bude dobijena, odmah ćemo izbrisati takve podatke.

Pristup određenim delovima Unilever sajtova i/ili podobnost za primanje nagrada, uzoraka i drugih poklona može biti ograničeno na korisnike preko određenog uzrasta. Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti kako bismo sproveli proveru vašeg uzrasta i primenili neko od ograničenja vezano za uzrast.

Koje podatke prikupljamo?

U ovom Obaveštenju o  privatnosti, vaši „podaci o ličnosti” znače podaci ili delovi podataka koji omogućavaju da budete identifikovani. Ovo najčešće podrazumeva podatke kao što su vaše ime, adresa, korisničko ime, fotografija sa profila, e-mail adresa i broj telefona, ali mogu biti uključeni i neki drugi podaci kao što su: navike pri kupovini, pojedinosti o načinu / stilu života kao što su hobiji i interesovanja.

Možemo prikupljati podatke o ličnosti o vama iz različitih izvora, uključujući:

 • Podatke o ličnosti koje nam direktno dostavljate

  Možemo prikupljati direktno od vas kada nam dostavljate podatke o ličnosti tj. kada se registrujete za izvlačenje nagrada ili konkurse, registrujete da primate informacije, koristite aplikacije, kupujete proizvode i usluge od nas, popunjavate upitnike, ili komentare. Vrsta podataka koje prikupljamo direktno od vas uključuje vaše:

  • Ime i prezime
  • adresu
  • e-mail adresu
  • korisničko ime
  • broj telefona
  • kreditnu karticu ili drugi podatak vezan za plaćanje
  • uzrast/broj godina
  • datum rođenja
  • pol
  • sakupljene sadržaje korisnika, postove i druge sadržaje koje postavljate na Unilever sajtove
  • bilo koji drugi podatak o ličnosti koji nam dobrovoljno dostavljate
 • Podatke koje automatski prikupljamo kada koristite Unilever sajtove

  Koristimo (direktno ili preko usluga trećih lica koji vrše takve usluge za naš račun) tzv. „kolačiće” i druge alate (kao što su web analitičke alate i pixel tag-ovi) kako bismo automatski prikupili podatke o vama kada koristite Unilever sajtove, a u skladu sa uslovima ovog Obaveštenja o privatnosti, važećih zakona i propisa. Vrsta podataka koje možemo automatski prikupiti uključuje:

  • Podatke o vrsti pretraživača koje koristite
  • Detalje o web stranicama koje ste gledali
  • Vašu IP adresu
  • Hiperlinkove na koje ste pritisnuli
  • Korisničko ime, fotografiju sa profila, pol, mreže i druge podatke koje ste odabrali da podelite koristeći Sajtove trećih lica (kao kada koristite „sviđa mi se” opciju na Facebook-u ili +1 opciju na Google+)
  • Sajtove koje ste posetili pre posete Unilever sajtu

  (dalje „Informacije koje se koriste na sajtu”).

  Većina internet pretraživača je podešena da prihvata „kolačiće”. Ako koristite više pretraživača ili imate pristup preko različitih uređaja, postiji mogućnost da ćete morati da menjate opciju podešavanja za svaki od pretraživača, na svakom od tih uređaja. Ukoliko međutim onesposobite „kolačiće”, to može imati uticaja na korišćenje Unilever sajta, odnosno pristup nekim zonama.

 • Podatke koje prikupljamo iz drugih izvora

  Možemo dobiti podatke o ličnosti iz drugih dostupnih i dozvoljenih izvora, koji uključuju podatke iz dostupnih komercijalnih izvora, kao što su baze podataka i prikupljači podataka i podatke od trećih lica. Vrsta podataka o ličnosti koje možemo prikupiti iz takvih izvora uključuju vaše:

  • Ima i prezime
  • adresu
  • uzrast/broj godina
  • navike pri kupovini
  • preferencije i pojedinosti o načinu / stilu života kao što su hobiji i interesovanja
  • javno dostupne podatke kao što su sakupljeni sadržaji korisnika, blogovi, postovi, koji su dozvoljeni zakonom
 • Online oglašavanje (oglašavanje putem interneta)

  Možemo da učinimo dostupnim Informacije koje se koriste na sajtu „proverenim“ trećim licima (npr. oglašivačima, marketinškim agencijama, marketinškim mrežama, organizacijama koje se bave prometom podataka itd.), kako bismo vam omogućili sadržaje koji odgovaraju vašim potrebama, a uključuje i druge oglase za predmetne proizvode i usluge koje mogu da vam budu interesantne. Takva treća lica mogu da imaju i postave vlastite „kolačiće“, web beacon-e ili slične tehnologije pretraživanja koje koristi vaš uređaj kako bi nam omogućili da pružimo potrebne sadržaje i oglašavanje prilikom posete Unilever sajtovima ili Sajtovima trećih lica.

  U nekim zemljama, počeli smo da koristimo prepoznate ikone- sličice za pojedine industrije (npr. AdChoise ikonu- sličicu), koja može da „iskoči“ zajedno sa oglasnom porukom koja vam je namenjena i koju smo vam uputili (bilo direktno, ili preko servis provajdera koji to čini za nas) na osnovu Informacija koje se koriste na sajtovima.

  Zavisno od mesta gde se nalazite, postoje i druge mogućnosti koji imaju za cilj da omoguće vašu bolju kontrolu potreba i oglasnih preferencija koje imate (gde određena treća lica mogu da prikupljaju i koriste vaše Informacije koje se koriste na sajtovima za određene marketinške aktivnosti). Npr. u Evropi postoji sajt www.youronlinechoices.com koji vam omogućuju da izaberete zemlju iz koje će vam dolaziti oglasne poruke koje odgovaraju vašim potrebama, dok u SAD možete koristiti Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool ili Digital Advertising Alliance’s Opt-Out Tool.

Kako koristimo vaše podatke o ličnosti?

Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti:

 • da unapredimo naše proizvode i vaše iskustvo na Unilever sajtovima. Saznajte više.

  Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti da bismo:

  • vrednovali korišćenje Unilever sajtova, proizvoda i usluga
  • analizirali uticaj reklama, konkursa i promocija
  • personalizovali vaše iskustvo na sajtu, kao i da bismo vrednovali (anonimno i uopšteno) statistike o aktivnosti na sajtu, kao što su dužina vaše posete sajtu, da li ste ga posećivali ranije i koji vas je sajt uputio na njega
  • olakšali upotrebu Unilever sajtova i bolje prilagodili Unilever sajtove vašim interesovanjima i potrebama
  • pomogli da ubrzamo vaše buduće aktivnosti i iskustva na Unilever sajtovima. Na primer, sajt će prepoznati da ste već dostavili vaše podatke o ličnosti i neće od vas ponovo zahtevati iste podatke
  • prikupili podatke o uređaju koji koristite da biste gledali Unilever sajt, kao što su vaša IP adresa, ili vrsta Internet pretraživača ili operacioni sistem koji koristite i povezali ove podatke sa vašim podacima o ličnosti kako bismo obezbedili da svaki Unilever sajt predstavlja najbolje iskustvo za vas
 • da vas kontaktiramo u vezi proizvoda i usluga koji vas interesuju, pod uslovom da ste nam dali saglasnost da to radimo, ili ste prethodno zahtevali proizvod ili uslugu od nas, a komunikacija se odnosi ili je vezana za taj prethodni zahtev i učinjena je u vremenskom okviru predviđenom važećim zakonima. Saznajte više.

  Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti da bismo vam:

  • predložili proizvode i usluge (uključujući i one od trećih lica) za koje smatramo da vas interesuju
  • ponudili mogućnost učešća u konkursima i promocijama
  • U bilo kom trenutku možete zahtevati da stupite u ovakvu komunikaciju sa nama. Svaka komunikacija vezana za direktan marketing sadrži i informaciju i način kako da je obustavite.

 • da bismo vam dostavili podatke i usluge koje ste tražili od nas. Saznajte više.

  Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti:

  • u svrhu konkursa i promocija u kojima učestvujete
  • da bismo vam poslali informacije, proizvode ili uzorke koje ste zahtevali
  • da bismo odgovorili na vaša pitanja i komentare

U cilju zaštite podataka od slučajnog ili namernog uništenja, kada obrišemo podatke iz naših usluga ne možemo ih odmah izbrisati iz trajnih podataka na serveru niti ih ukloniti iz našeg backup sistema.

Usluga poruka preko mobilnih uređaja

Možemo vam omogućiti uslugu preko koje možete dobijati tekstualne i druge vrste poruka od Unilever-a (kao što su usluge SMS kratkih poruka, ili MMS usluge multimedijalnih poruka ili EMS na vaš bežični ili mobilni uređaj („Usluga poruka preko mobilnih uređaja“). Ukoliko se registrujete za neku od Usluga poruka preko mobilnih uređaja saglasni ste da primate takve poruke od Unilevera na adresu ili broj mobilnog koji dostavite za tu svrhu (osim i dok ne otkažete primanje ovakvih poruka u skladu sa sledećim instrukcijama u donjoj sekciji Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati).

Razumete da se na ove poruke primenjuju standardne cene vašeg bežičnog provajdera i da možete da se predomislite u bilo kom trenutku postupajući u skladu sa instrukcijama iz donje sekcije Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati. Ukoliko se naknade naplaćuju na vaš bežični nalog, saglasni ste da možemo prikupiti od vas i dostaviti provajderu vaše podatke vezane za plaćanja, a u vezi sa ovom uslugom. Morate biti vlasnik ili ovlašćeni korisnik bežičnog uređaja koji upotrebljavate da biste se registrovali za Uslugu poruka preko mobilnih uređaja i da ste ovlašćeni da odobrite postojeće troškove. U cilju da ispunite ograničenja vezana za uzrast i druge uslove i pravila vezana za svaku Uslugu poruka preko mobilnih uređaja od vas se može zahtevati da registrujete vaše ime i prezime, tekstualnu poruku, bežičnu adresu ili broj mobilnog telefona. Takođe možemo da dobijemo datum, vreme i sadržaj vaših poruka u okviru vaše upotrebe Usluge poruka preko mobilnih uređaja. Koristićemo podatke koje dobijemo sa našom Uslugom poruka preko mobilnih uređaja u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti. Imajte u vidu da vaši bežični provajderi i provajderi ostalih usluga mogu takođe prikupljati podatke vaše upotrebe bežičnih uređaja i da je njihova praksa uređena u skladu sa njihovim pravilima.

Saglasni ste sa tim da je Usluga poruka preko mobilnih uređaja obezbeđena preko bežičnih sistema koji koriste radio (i druge načine) da prenesu komunikacije preko kompleksnih mreža. Ne garantujemo da će vaša upotreba Usluge poruka preko mobilnih uređaja biti privatna ili osigurana i nismo odgovorni za bilo koji nedostatak privatnosti ili sigurnosti koji može da vam se dogodi. U potpunosti ste odgovorni za preduzimanje mera i obezbeđivanju mera sigurnosti koje najviše odgovaraju vašoj situaciji i nameravanoj upotrebi Usluge poruka preko mobilnih uređaja. Takođe, možemo pristupiti sadržaju vašeg bežičnog i/ili računa mobilnog telefona sa vašim provajderom za potrebe identifikovanja i rešavanja tehničkih problema i pritužbi vezanih za usluge.

Sa kim delimo vaše podatke o ličnosti?

Unilever je jedna od najvećih FMCG kompanija čiji su proizvodi dostupni u više od 190 zemalja sveta (više o tome i poslovanju Unilever dostupno na: http://unilever.com/aboutus/). Kao multinaciolna operacija, Unilever može da prenosi podatke o ličnosti unutar Unilever grupe kao i „proverenim“ trećim licima tj. od poverenja a koja se nalaze van zemlje u kojoj se nalazite, kako bi oni obradili takve podatke. Saznajte više.

Možemo deliti vaše podatke o ličnosti sa:

 • našim reklamnim, marketinškim ili promotivnim agencijama, koje nam pomažu da analiziramo efektnost naših reklamnih kampanja i promocija
 • trećim licima zaduženim za dostavu proizvoda i usluga do vas, kao što su kurirske ili poštanske službe koje vam dostavljaju proizvode koje ste naručili
 • državnim organima i organima za izvršenje zakona ukoliko isti zahtevaju od nas stavljanje na raspolaganje ovih podataka u skladu sa zakonskim postupcima
 • trećim licima koja žele da vam proslede informacije o njihovim proizvodima i uslugama, ali samo u slučaju da ste nam za to dali saglasnost
 • trećim licima koja pružaju usluge kao što je obrada podataka za Unilever
 • pružaocima analitičkih usluga na web-u, kao što su Google ili Unica

U slučaju da prenosimo i delimo vaše podatke o ličnosti sa drugim kompanijama unutar Unilever grupe ili „proverenim“ trećim licima tj. od poverenja, daćemo sve od sebe da obezbedimo da i oni obezbede mere zaštite, preduzmu sve neophodne mere zaštite i korake da bi se izbegla zloupotreba i korišćenje jedino na način koji je u skladu sa vašim instrukcijama, ovim Obaveštenjem o poverljivosti i primenljivim zakonima i propisima iz oblasti zaštite podataka.

U slučaju da prenosimo i delimo vaše podatke o ličnosti sa drugim kompanijama unutar Unilever grupe ili „proverenim“ trećim licima tj. od poverenja, daćemo sve od sebe da obezbedimo da i oni obezbede mere zaštite, preduzmu sve neophodne mere zaštite i korake da bi se izbegla zloupotreba i korišćenje jedino na način koji je u skladu sa vašim instrukcijama, ovim Obaveštenjem o poverljivosti i primenljivim zakonima i propisima iz oblasti zaštite podataka. Saznajte više.

Možemo deliti vaše podatke o ličnosti da:

 • bi se sprovela važeća pravila korišćenja Unilever sajtova
 • bi se sprovela istraga o mogućim povredama važećih zakona
 • bi se identifikovali, sprečili i zaštitili od prevara i bilo kakvih tehničkih ili sigurnosnih slabosti
 • bismo postupili u skladu sa važećim zakonima i propisima, sarađivali u pravnim istragama i ispunili zahteve državnih organa

Nije primenljivo da navedemo listu svih zemalja u kojima je vrši obrada podataka ili njihovo čuvanje, jer se spisak takvih zemalja konstatno menja iz operativnih razloga. U slučaju da imate bilo koje pitanje, komentar ili sumnju koja se odnosi na način kako se odnosimo prema vašim podacima, molimo pogledajte sekciju dole- Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati.

Unilever ne prodaje podatke o ličnosti, osim licu kojem u celosti ili delimično otuđimo naš biznis (npr., u vezi sa prodajom brenda), ili na drugi način u slučaju spajanja, konsolidacije, promene kontrole, reorganizacije ili likvidacije celog ili dela našeg poslovanja.

Prenošenje vaših podataka o ličnosti

Možemo preneti vaše podatke o ličnosti na servere koji se nalaze van države u kojoj živite ili povezanim društvima i trećim licima od poverenja koji se nalaze u drugim državama tako da oni mogu da obrađuju vaše podatke o ličnosti za nas. Upotrebom Unilever sajta ili dostavljanje na drugi način podatke o ličnosti Unileveru, saglasni ste da to činite u skladu sa uslovima ovog Obaveštavanja o privatnosti i važećim zakonima i propisima iz oblasti zaštite podataka.

Napominjemo vam da mnoge države ne omogućavaju istu pravnu zaštitu podacima o ličnosti, kao što je to u vašoj državi. Dok su vaši podaci o ličnosti u drugoj državi, mogu im pristupiti sudovi, izvršni organi i organi nacionalne sigurnosti u toj zemlji a u skladu sa zakonima. Ukoliko budu predmet takvog zakonitog zahteva za pristup, obećavamo da će svako ko bude obrađivao vaše podatke o ličnosti van teritorije vaše države biti obavezan da implementira mere zaštite i može ih obrađivati samo u skladu sa instrukcijama Unilevera.

Zaštita vaših podataka o ličnosti

Preduzimamo sve razumne mere predostrožnosti kako bismo čuvali vaše podatke o ličnosti sigurnim i zahtevamo od svakog trećeg lica koje postupa i obrađuje vaše podatke o ličnosti za nas da postupa na isti način. Pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen kako bi sprečio neovlašćen pristup, izmenu ili zloupotrebu i dozvoljen je samo među zaposlenima i službenicima kojima je potrebno da ih znaju.

Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ili nedoumica o tome kako rukujemo sa vašim podacima o ličnosti, možete nas kontaktirati pritiskom na link Kontaktirajte nas na Unilever sajtu koje vas upućuje na ovo Obaveštenje o privatnosti. U suprotnom, molimo vas da idete na link www.unilever.com, izaberete odgovarajuću državu i pritisnete na link Kontaktirajte nas. Vaš zahtev će bit preusmeren na odgovarajuću kompaniju Unilever grupe.

Imate pravo da nas obavestite ako:

 • nne želite da budete kontaktirani sa naše strane u budućnosti
 • biste želeli kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo o vama
 • biste želeli da ispravite, dodate ili izbrišete vaše podatke o ličnosti u našim registrima
 • želite da prijavite bilo kakvu zloupotrebu vaših podataka o ličnosti

Kako biste nam pomogli u postupanju sa vašim zahtevom molimo da nam dostavite vaše puno ime i detalje.

Promena našeg Obaveštenja o privatnosti

Možemo povremeno promeniti Obaveštenje o privatnosti, postavljajući dopunjenu verziju Obaveštenja o privatnosti na Unilever sajtove. Daćemo vam obrazloženo obaveštenje o svim materijalnim promenama. Pozivamo vas da često posećujete ovu stranicu kako biste bili informisani o načinu na koji koristimo vaše podatke o ličnosti.

Druge politike i obaveštenja privatnosti Unilever-a

Pored ovog Obaveštenja o privatnosti, mogu postojati specifične kampanje i promocije koje će biti vođene u skladu sa dodatnim uslovima i pravilima privatnosti. Pozivamo vas da pročitate takve dodatne uslove i pravila privatnosti pre učestvovanja u takvim kampanjama i promocijama, jer će od vas biti zahtevano da ih se držite u slučaju učešća. Svi dodatni uslovi i pravila privatnosti će vam biti učinjeni dostupnim..