UNILEVEROVA NAČELA PRIVATNOSTI

UNILEVEROVA NAČELA PRIVATNOSTI

Unilever ozbiljno shvata pitanje privatnosti. Sljedeća načela utemeljuju naš pristup u zaštiti vaše privatnosti:

 1. Cijenimo povjerenje koje nam dajete dijeleći sa nama vaše podatke o ličnosti. Uvijek koristimo vaše podatke o ličnosti na način koji je ispravan i vrijedan takvog povjerenja.
 2. Obezbijedićemo jasne informacije o tome kako koristimo vaše podatke o ličnosti. Uvijek smo otvoreni sa vama u pogledu informacija koje prikupljamo, o tome šta radimo sa njima, sa kim ih dijelimo i koga možete kontaktirati ukoliko imate bilo kakvih nedoumica.
 3. Preuzećemo sve razumne mjere kako bismo čuvali na sigurnom vaše podatke i zaštitili ih od zloupotrebe.
 4. Postupaćemo u skladu sa svim važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka i sarađivaćemo sa nadležnim organima za zaštitu podataka. U slučaju nepostojanja konkretnih propisa iz oblasti zaštite podataka, postupaćemo u skladu sa opšte prihvaćenim načelima zaštite podataka.

UNILEVEROVA OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Posljednja promjena: Jun 2014. godine

Ovo Obavještenje o privatnosti objašnjava vrstu podataka o ličnosti koje prikupljamo i na koji način upotrebljavamo, objavljujemo i štitimo takve podatke.

Na šta se primjenjuje ovo Obavještenje o privatnosti?

Ovo Obavještenje o privatnosti se primjenjuje na podatke o ličnosti prikupljene od strane kompanija iz Unilever Grupe, a u vezi usluga koje one nude. Saznajte više o Unilever grupi na sajtu http://unilever.com/aboutus/. To podrazumijeva podatke prikupljene “van mreže” preko našeg korisničkog centra, direktnih marketinških kampanja, nagradnih igara i konkursa i “preko mreže” preko našeg sajta, aplikacija i brendiranih stranica na platformama trećih lica (“Unilever sajtovi”).

Ovo Obavještenje o privatnosti se takođe primjenjuje na određene sadržaje Unilevera, uključujuči ponude i reklamiranje Unileverovih proizvoda i usluga, koje mi (ili servis provajder koji nastupa u naše ime) možemo poslati Vama na sajtovima trećih lica, platformama i aplikacijama (“Sajtovi trećih lica”) shodno Informacijama o korišćenju sajta (kako je dolje definisano). Ovi Sajtovi trećih lica mogu imati svoju politiku privatnosti i uslove i načine korišćenja.Savjetujemo vam da ih pročitate prije korišćenja.

Ovo Obavještenje o privatnosti je tako inkorporisano i čini dio pravila i uslova korišćenja određenog Unilever sajta. Za informacije o kompaniji Unilever Grupe odgovornoj za zaštitu vaših podataka o ličnosti, pogledajte Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati.

Vaša saglasnost

Korišćenjem Unilever sajta, saglasni ste sa prikupljanjem, korišćenjem i objavljivanjem vaših podataka o ličnosti od strane relevantne kompanije Unilever Grupe, a u skladu sa ovim Obavještenjem o privatnosti. Ukoliko niste saglasni da Unilever prikuplja, koristi i objavljuje vaše podatkena ovaj način, molimo vas da ne koristite Unilever sajtove ili dostavite vase lične podatke relevantnoj kompaniji Unilever Grupe.

Unilever će prikupljati, koristiti i objavljivati vaše podatke o ličnosti samo onda kada je to potrebno i u skladu sa zakonom. U većini slučajeva ekplicitno ćemo zatražiti vašu saglasnost, ali, u nekim slučajevima, možemo zaključiti da takva saglasnost postoji shodno vašim radnjama i ponašanju. Možemo zahtijevati od vas da nam date i dodatnu saglasnost ukoliko nam je potrebno da koristimo vaše podatke o ličnosti u svrhu koja nije pokrivena ovim Obavještenjem o privatnosti. Niste obavezni da nam date takvu saglasnost, ali ukoliko se odlučite na to, vaše učešće u određenim aktivnostima može biti ograničeno. Ukoliko nam date dodatnu saglasnost, uslovi za tu saglasnost će imati primat u slučaju neslaganja sa uslovima ovog Obavještenja o privatnosti.

Imajte na umu da možemo obraditi vase podate o ličnosti bez vaše saglasnosti ukoliko imamo opravdan razlog za to, pod uslovom da takvo korišćenje neće naškoditi vašim ličnim pravima, slobodama ili interesima. Svako takvo korišćenje biće u skladu sa gore navedenim Unileverovim Načelima Privatnosti.

Zaštita djece

Većina Unilever sajtova je napravljena i planirana za upotrebu od strane odraslih. Ukoliko je Unilever sajt planiran za upotrebu od strane mlađe publike, prikupićemo saglasnost roditelja ili staratelja pre sakupljanja podataka o ličnosti, ukoliko to smatramo prikladnim ili gdje to zahtijevaju važeći zakoni (uzrast u kojem se zahtijeva saglasnost varira od države do države). Ukoliko ste dijete preko uzrasta za koji se u vašoj državi zahtijeva saglasnost roditelja, pozivamo vas da pogledate uslove ovo Obavještenje o privatnostisa vašim roditeljem ili starateljem kako biste bili sigurni da ih razumijete i prihvatate.

Ukoliko otkrijemo da smo prikupili podatke od djeteta a bez saglasnosti roditelja ili staratelja u situaciji gdje je takva saglasnost trebalo da bude dobijena, odmah ćemo izbrisati takve podatke.

Pristup određenim djelovima Unilever sajtova i/ili podobnost za primanje nagrada, uzoraka i drugih poklona može biti ograničeno na korisnike preko određenog uzrasta. Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti kako bismo sproveli provjeru vašeg uzrasta i primijenili neko od ograničenja vezano za uzrast.

Koje podatke prikupljamo?

U ovom Obavještenju o privatnosti, vaši “podaci o ličnosti” znače podaci ili djelovi podataka koji omogućavaju da budete identifikovani. Ovo najčešće podrazumjeva podatke kao što su vaše ime, adresa, korisničko ime, fotografija sa profila, e-mail adresa i broj telefona, ali mogu biti uključeni i neki drugi podaci kao što su: navike pri kupovini, pojedinosti o načinu / stilu života kao što su hobiji i interesovanja. Možemo prikupljati podatke o ličnosti o vama iz različitih izvora, uključujući:

 • Podatke koje nam direktno dajete

  Možemo prikupljati direktno od vas kada nam dostavljate podatke o ličnosti tj. kada se registrujete za izvlačenje nagrada ili konkurse, registrujete da primate informacije, koristite aplikacije, kupujete proizvode i usluge od nas, popunjavate upitnike, ili komentare. Vrsta podataka koje prikupljamo direktno od vas uključuje vaše:

  • Ime i prezime
  • adresu
  • e-mail adresu
  • korisnicko ime
  • broj telefona
  • kreditnu karticu ili drugi podatak vezan za placanje
  • uzrast/broj godina
  • datum rodenja
  • pol
  • sakupljene sadržaje korisnika, postove, i druge sadržaje koje postavljate na Unilever sajtove
  • bilo koji drugi podatak o licnosti koji nam dobrovoljno dostavljate
 • Podatke koji se automatski prikupljaju kada koristite Unilever sajtove

  Mi (kao i servis provajderi koji djeluju u naše ime) koristimo “kolacice” i druge alatke (kao što su web analiticke alatke i pixel tagovi) kako bismo automatski prikupili podatke o vama kada koristite Unilever sajtove, a u skladu sa uslovima ovog Obavještenja o privatnosti, važecih zakona i propisa iz oblasti zaštite podataka. Vrsta podataka automatski prikupljenihmože ukljucivati:

  • Podatke o vrsti pretraživaca koje koristite
  • Detalje o web stranicama koje ste gledali
  • Vašu IP adresu
  • Hiperlinkove na koje ste pritisnuli
  • Korisnicko ime, fotografiju sa profila, pol, mreže i druge podatke koje ste odabrali da podijelite koristeci Sajtove trecih lica (kao kada koristite “svida mi se” opciju na Facebook-u ili +1 opciju na Google+)
  • Sajtove koje ste posjetili prije posjete Unilever sajtu

  (zajedno nazvani “Informacije o korišćenju sajta”)

  Većina internet pretraživača su podešeni da automatski prihvataju “kolačiće”. Možete promijeniti ovu opciju tako da blokira “kolačiće” ili da vas obavještava kada se isti pojave. Ukoliko koristite različite pretraživače, ili više uređaja, može biti potrebno da promijenite podešavanja na svakom uređaju pojedinačno. Imajte u vidu da onemogućavanje prijema “kolačića” može uticati na korišćenje Unilever sajtova.

 • Podatke koje prikupljamo iz drugih izvora

  Možemo dobiti podatke o ličnosti iz drugih provjerenih izvora uključujući podatke iz dostupnih komercijalnih izvora, kao što su javne baze podataka i prikupljači podataka i podatke od trećih lica. Vrsta podataka o ličnosti koje možemo prikupiti iz takvih izvora uključuju vaše:

  • Ima i prezime
  • adresu
  • uzrast/broj godina
  • navike pri kupovini
  • preferencije i pojedinosti o nacinu / stilu života kao što su hobiji i interesovanja
  • javno dostupne podatke kao što su sakupljeni sadržaji korisnika, blogovi, postovi, koji su dozvoljeni zakonom
 • Online reklamiranje

  Informacije o korišćenju sajta možemo podijeliti sa trećim licima od povjerenja (npr. oglašivačima, agencijama i mrežama za oglašavanje, razmjeni podataka itd.) kako bismo vam ponudili adaptiran sadržaj, uključujući i značajnije reklamiranje prouzvoda i usluga koje vas mogu interesovati. Navedena treća lica mogu postaviti i pristupiti „kolačićima”, veb putokazima i sličnim tehnologijama praćenja na vašem uređaju, kako bi nam pomogli u pružanju prilagođenog sadržaja i reklame prilikom vaše podjete sajtovima Unilevera ili sajtovima Trećih Lica.

  U pojedinim zemljama usvojili smo upotrebu industrijski prepoznatih ikona (npr. ikonice AdChoices), koje se mogu pojaviti uz ciljane reklame koje vam mi (ili pružalac usluga u naše ime) šaljemo na osnovu Informacija o korišćenju sajta. Na date ikonice možete kliknuti kako biste dobili dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi vaših informacija, ili da biste takva prikupljanja odbijali u budućnosti. Obavještavamo vas da čak i u slučaju da ih odbijete, možete i dalje primati oglase od Unilevera, koji nisu prilagođeni vašim Informacijama o upotrebi sajta.

  U zavisnosti od vaše lokacije, postoje i druga rješenja koje će vam pomoći da kontrolišete vaše online odrednice bihejvioralnog oglašavanja (npr.da li određena treća lica mogu preuzimati i koristiti vaše Informacije o korišćenju sajta u svrhe ciljanog oglašavanja). Na primjer, u Evropi vam sajt www.youronlinechoices.com omogućava da odaberete koje kompanije mogu dostaviti prilagođene oglase, dok u SAD možete koristiti Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool i Digital Advertising Alliance’s Opt-Out Tool.

Kako koristimo vaše podatke o ličnosti?

Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti:

 • da unaprijedimo naše proizvode i vaše iskustvo na Unilever sajtovima. Saznajte više.

  Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti da bismo:

  • vrijednovali korišcenje Unilever sajtova, proizvoda i usluga
  • analizirali uticaj reklama, konkursa i promocija
  • personalizovali vaše iskustvo na sajtu, kao i da bismo vrijednovali (anonimno i uopšteno) statistike o aktivnosti na sajtu, kao što su dužina vaše posjete sajtu, da li ste ga posjecivali ranije i koji vas je sajt uputio na njega
  • olakšali upotrebu Unilever sajtova i bolje prilagodili Unilever sajtove vašim interesovanjima i izborima
  • ubrzamo vaše buduce aktivnosti i iskustva na Unilever sajtovima. Na primjer, sajt ce prepoznati da ste vec dostavili vaše podatke o licnosti i nece od vas ponovo zahtijevati iste podatke
  • prikupili podatke o uredaju koji koristite da biste gledali Unilever sajt, kao što su vaša IP adresa, ili vrsta Internet pretraživaca ili operacioni sistem koji koristite i povezali ove podatke sa vašim podacima o licnosti kako bismo obezbjedili da svaki Unilever sajt predstavlja najbolje iskustvo za vas
 • da vas kontaktiramo u vezi proizvoda i usluga koji vas interesuju, pod uslovom da ste nam dali saglasnost da to radimo, ili ste prethodno zahtijevali proizvod ili uslugu od nas, a komunikacija se odnosi ili je vezana za taj prethodni zahtjev i ucinjena je u vremenskom okviru predvidenom važecim zakonima. Saznajte više.

  Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti da bismo vam:

  • predložili proizvode i usluge (ukljucujuci i one od trecih lica) za koje smatramo da vas interesuju
  • ponudili mogucnost ucešca u konkursima i promocijama

  U bilo kom trenutku možete zahtijevati da stupite u ovakvu komunikaciju sa nama. Svaka komunikacija vezana za direktan marketing koju vam pošaljemo, sadržace i informaciju i nacin kako da je obustavite.

 • da bismo vam dostavili podatke i usluge koje ste tražili od nas. Saznajte više.

  Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti:

  • u svrhu konkursa i promocija u kojima ucestvujete
  • da bismo vam poslali informacije, proizvode ili uzorke koje ste zahtijevali
  • da bismo odgovorili na vaša pitanja i komentare

  U cilju zaštite podataka od slučajnog ili namjernog uništenja, kada obrišemo podatke iz naših usluga ne možemo ih odmah izbrisati iz trajnih podataka na serveru niti ih ukloniti iz našeg backup sistema.

Usluga poruka preko mobilnih uređaja

Možemo vam omogućiti uslugu preko koje možete dobijati tekstualne i druge vrste poruka od Unilevera (kao što su SMS (usluge kratkih poruka), MMS (usluge multimedijalnih poruka) ili EMS (usluge većih poruka) na vaš bežični ili mobilni uređaj („Usluga poruka preko mobilnih uređaja“). Ukoliko se registrujete za neku od Usluga poruka preko mobilnih uređaja saglasni ste da primate takve poruke od Unilevera na adresu ili broj mobilnog koji dostavite za tu svrhu (osim i dok ne otkažete primanje ovakvih poruka u skladu sa sljedećim instrukcijama u donjoj sekciji Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati).

Razumjete da se na ove poruke primjenjuju standardne cijene vašeg bežičnog provajdera i da možete da se predomislite u bilo kom trenutku postupajući u skladu sa instrukcijama iz donje sekcije Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati. Ukoliko se naknade naplaćuju na vaš bežični nalog, saglasni ste da možemo prikupiti od vas i dostaviti provajderu vaše podatke vezane za plaćanja, a u vezi sa ovom uslugom. Morate biti vlasnik ili ovlašćeni korisnik bežičnog uređaja koji upotrebljavate da biste se registrovali za Uslugu poruka preko mobilnih uređaja i da ste ovlašćeni da odobrite postojeće troškove. U cilju da ispunite ograničenja vezana za uzrast i druge uslove i pravila vezana za svaku Uslugu poruka preko mobilnih uređaja od vas se može zahtijevati da registrujete vaše ime i prezime, tekstualnu poruku, bežičnu adresu ili broj mobilnog telefona. Takođe možemo da dobijemo datum, vrijeme i sadržaj vaših poruka u okviru vaše upotrebe Usluge poruka preko mobilnih uređaja. Koristićemo podatke koje dobijemo sa našom Uslugom poruka preko mobilnih uređaja u skladu sa Obavještenjem o privatnosti. Imajte u vidu da vaši bežični provajderi i provajderi ostalih usluga mogu takođe prikupljati podatke vaše upotrebe bežičnih uređaja i da je njihova praksa uređena u skladu sa njihovim pravilima.

Saglasni ste sa tim da je Usluga poruka preko mobilnih uređaja obezbjeđena preko bežičnih sistema koji koriste radio (i druge načine) da prenesu komunikacije preko kompleksnih mreža. Ne garantujemo da će vaša upotreba Usluge poruka preko mobilnih uređaja biti privatna ili osigurana i nismo odgovorni za bilo koji nedostatak privatnosti ili sigurnosti koji može da vam se dogodi. U potpunosti ste odgovorni za preduzimanje mjera i obezbjeđivanju mjera sigurnosti koje najviše odgovaraju vašoj situaciji i nameravanoj upotrebi Usluge poruka preko mobilnih uređaja. Takođe, možemo pristupiti sadržaju vašeg bežičnog i/ili računa mobilnog telefona sa vašim provajderom za potrebe identifikovanja i rešavanja tehničkih problema i pritužbi vezanih za usluge.

Sa kim dijelimo vaše podatke o ličnosti?

Unilever je na svijetu jedna od vodećih kompanija sa brzom stopom rasta, koja svoje proizvode prodaje u više od 190 zemalja (više informacija o Unilveru možete naći na sajtu http://unilever.com/aboutus/). Kao svjetska kompanija, Unilever može vaše podatke o ličnosti podijeliti sa kompanijama iz Unilever Grupe i trećim licima od povjerenja koje se nalaze van vaše zemlje, kako bi u naše ime obradile date podatke. Saznajte više.

Možemo dijeliti vaše podatke o ličnosti sa:

 • našim reklamnim, marketinškim ili promotivnim agencijama, koje nam pomažu da analiziramo efektnost naših reklamnih kampanja i promocija
 • trecim licima zaduženim za dostavu proizvoda i usluga do vas, kao što su kurirske ili poštanske službe koje vam dostavljaju proizvode koje ste narucili
 • državnim organima i organima za izvršenje zakona ukoliko isti zahtjevaju od nas stavljanje na raspolaganje ovih podataka u skladu sa zakonskim postupcima
 • trecim licima koja žele da vam proslijede informacije o njihovim proizvodima i uslugama, ali samo u slucaju da ste nam za to dali saglasnost
 • trecim licima koja pružaju usluge kao što je obrada podataka za Unilever
 • pružaocima analitickih usluga na web-u, kao što su Google ili Unica

Ukoliko podijelimo vaše lične podatke sa drugom kompanijom iz Unilever Grupe ili sa trećim licima od povjerenja, uložićemo najveći napor da obezbijedimo da vaši podaci budu zaštićeni, da su preuzete sve potrebne mjere da se isti obezbijede od zloupotreba i koriste samo na način koji je u skladu sa našim instrukcijama, ovim Obavještenjem o privatnosti i važećim zakonima i propisima u oblasti zaštite podataka.

Možemo dijeliti vaše podatke o ličnosti i sa kompanijama, organizacijama i fizičkim licima van Unilever Grupe, ukoliko smatramo da je stavljanje na raspolaganje ovakvih podataka neophodno iz razloga propisanih zakonom. Saznajte više.

Možemo dijeliti vaše podatke o ličnosti da:

 • bi se sprovela važeca pravila korišcenja Unilever sajtova
 • bi se sprovela istraga o mogucim povredama važecih zakona
 • bi se identifikovali, sprjecili i zaštitili od prevara i bilo kakvih tehnickih ili sigurnosnih slabosti
 • bismo postupili u skladu sa važecim zakonima i propisima, saradivali u pravnim istragama i ispunili zahtjeve državnih organa

Iz praktičnih razloga nećemo navoditi sve države u kojima se vaši lični podaci procesuiraju i čuvaju, uzevši u obzir da se lista tih država često mijenja iz operativnih razloga. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ilinedoumica u pogledu načina na koji čuvamo vaše lične podatke, molim vas pogledajte Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati..

Unilever ne prodaje podatke o ličnosti, osim licu kojem u cjelosti ili djelimično otuđimo naš biznis (naprimjer, u vezi sa prodajom brenda), ili na drugi način u slučaju spajanja, konsolidacije, promjene kontrole, reorganizacije ili likvidacije cijelog ili dijela našeg biznisa.

Prenošenje vaših podataka o ličnosti

Možemo prenjeti vaše podatke o ličnosti na servere koji se nalaze van države u kojoj živite ili povezanim društvima i trećim licima od povjerenja koji se nalaze u drugim državama, tako da oni mogu da obrađuju vaše podatke o ličnosti za nas. Upotrebom Unilever sajta ili dostavljanje na drugi način podatke o ličnosti Unileveru, saglasni ste da to činite u skladu sa uslovima ovog Obavještenja o privatnosti i važećim zakonima i propisima iz oblasti zaštite podataka.

Napominjemo vam da mnoge države ne omogućavaju istu pravnu zaštitu podacima o ličnosti, kao što je to u vašoj državi. Dok su vaši podaci o ličnosti u drugoj državi, mogu im pristupiti sudovi, izvršni organi i organi nacionalne sigurnosti u toj zemlji a u skladu sa zakonima. Ukoliko budu predmet takvog zakonitog zahtjeva za pristup, obećavamo da će svako ko bude obrađivao vaše podatke o ličnosti van teritorije vaše države biti obavezan da implementira mjere zaštite i može ih obrađivati samo u skladu sa instrukcijama Unilevera.

Zaštita vaših podataka o ličnosti

Preduzimamo sve razumne mjere predostrožnosti kako bismo čuvali vaše podatke o ličnosti sigurnim i zahtjevamo od svakog trećeg lica koje postupa i obrađuje vaše podatke o ličnosti za nas da postupa na isti način. Pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen kako bi spriječio neovlašćen pristup, izmjenu ili zloupotrebu i dozvoljen je samo među zaposlenima i službenicima kojima je potrebno da ih znaju.

Vaše pravo na privatnost i koga kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ili nedoumica o tome kako rukujemo sa vašim podacima o ličnosti, možete nas kontaktirati pritiskom na link Kontaktirajte nas na Unilever sajtu koje vas upućuje na ovo Obavještenje o privatnosti. U suprotnom, molimo vas da idete na link www.unilever.com, izaberete odgovarajuću državu i pritisnete na link Kontaktirajte nas. Vaš zahtev će biti preusmjeren na odgovarajuću kompaniju Unilever Grupe.

Imate pravo da nas obavijestite ako:

 • ne želite da budete kontaktirani sa naše strane u buducnosti
 • biste željeli kopiju podataka o licnosti koje cuvamo o vama
 • biste željeli da ispravite, dodate ili izbrišete vaše podatke o licnosti u našim registrima
 • želite da prijavite bilo kakvu zloupotrebu vaših podataka o licnosti

Kako biste nam pomogli u postupanju sa vašim zahtjevom molimo da nam dostavite vaše puno ime i detalje.

Promjena našeg Obavještenja o Privatnosti

Možemo promijeniti Obavještenje o privatnosti povremeno postavljajući dopunjenu verziju Obavještenja o privatnosti na Unilever sajtove. Daćemo vam obrazloženo obavještenje o svim materijalnim promjenama. Pozivamo vas da često posjećujete ovu stranicu kako biste bili informisani o načinu na koji koristimo vaše podatke o ličnosti.

Druga obavještenja o privatnosti Unilevera

Pored ovog Obavještenja o Privatnosti, mogu postojati specifične kampanje i promocije koje će biti vođene u skladu sa dodatnim uslovima i pravilima privatnosti. Pozivamo vas da pročitate takve dodatne uslove i pravila privatnosti prije učestvovanja u takvim kampanjama i promocijama, jer će od vas biti zahtijevano da ih se držite u slučaju učešća. Svi dodatni uslovi i pravila privatnosti će vam biti učinjeni dostupnim.