Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING UNILEVER

Unilever neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
 3. persoonsgegevensWij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

UNILEVER-PRIVACYVERKLARING

Laatste update: december 2014

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

WAARIN VOORZIET DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wordt verzameld door bedrijven uit de Unilever-groep in verband met de diensten die zij aanbieden. Meer informatie over de Unilever-groep is te vinden op http://unilever.com/aboutus/. Hieronder valt ook informatie die offline wordt verzameld via onze Consumer Engagement Centres, direct marketing-campagnes, prijsvragen en wedstrijden, en online via onze websites, ‘branded’ pagina’s op platforms van derden en applicaties die toegankelijk zijn of gebruikt worden via deze websites of platforms van derden die worden geëxploiteerd door of namens de bedrijven uit de Unilever-groep (‘Unilever-sites’).

Deze privacyverklaring geldt ook voor Unilever content zijnde aanbiedingen en advertenties van Unilever producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘Sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de betreffende Unilever-site. Zie voor informatie over het Unilever-bedrijf dat de Unilever-site exploiteert, de alinea Uw rechten en wie te benaderen onder aan deze pagina.

UW TOESTEMMING

Door het gebruik van een Unilever-site, stemt u ermee in dat het betreffende bedrijf uit de Unilever-groep uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van de Unilever-sites en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan Unilever.

Unilever zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag..

Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

KINDEREN

De meeste Unilever-sites zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Wanneer een Unilever-website alleen is bedoeld voor gebruik door een jonger publiek, zullen we toestemming van een ouder of voogd inwinnen voordat wij persoonsgegevens verzamelen wanneer wij dit nodig achten of wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (de leeftijd waarop toestemming nodig is verschilt van land tot land). Als jonger dan 16 jaar bent, dien je de voorwaarden van deze Privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je deze begrijpt en accepteert.

Als we ontdekken dat we informatie hebben verzameld van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk.

De toegang tot bepaalde delen van de Unilever-sites en/of het in aanmerking komen voor prijzen, monsters of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles en om dergelijke regels uit te voeren.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

In deze Privacyverklaring betekent uw “persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres, koopgedrag, informatie over uw levensstijl of voorkeuren zoals uw hobby's en interesses. Wij verzamelen persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Informatie die u ons direct verstrekt

  We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevensverstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor loterijen of wedstrijden, zich aanmeldt om informatie te ontvangen, applicaties gebruikt, een product of dienst van ons koop, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zij onder andere uw:

  • naam
  • address
  • e-mailadres
  • gebruikersnaam
  • telefoonnummer
  • creditcard- of andere betalingsgegevens
  • leeftijd
  • geboortedatum
  • geslacht
  • user-generated content, berichten en andere inhoud die u invoert op Unilever-sites
  • andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt
 • Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Unilever-sites gebruikt

  We ( en derden die namens Unilever de gegevens verzamelen) gebruiken cookies en andere hulpmiddelen (zoals web analytic tools en pixel tags) om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer u Unilever-sites gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De soorten informatie die wij automatisch kunnen inwinnen zijn onder andere:

  • informatie over het type browser dat u gebruikt
  • gegevens van de webpagina's die u hebt bekeken
  • uw IP-adres
  • de hyperlinks die u hebt aangeklikt
  • uw gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en alle andere informatie die u kiest te delen bij het gebruik van websites van derden (zoals wanneer u gebruik maken van de "Like"-functionaliteit op Facebook of de +1 functionaliteit op Google+) de websites die u bezocht alvorens u op een Unilever-site terecht kwam.

  “Gebruikersinformatie”

  De meeste internet-browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw apparaat. Indien u verschillende internet browsers gebruikt of verschillende apparaten, dient u de instellingen voor ieder brower en apparaat apart te wijzigen. Let er op dat indien u de cookies uitschakelt, dit uw ervaring op Unilever-sites kan beïnvloeden.

 • Informatie die we verzamelen van andere bronnen

  Wij kunnen persoonsgegevens over u uit andere bronnen ontvangen.. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken en ‘data-aggregators’, en informatie van derden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere uw:

  • naam
  • adres
  • leeftijd
  • uw koopgedrag
  • voorkeuren en informatie over uw levensstijl, zoals uw hobby's en interesses
  • openbaar beschikbare informatie, zoals ‘user-generated’ content, blogs en berichten, zoals toegestaan door de wet
 • Online adverteren

  We kunnen uw Gebruikersinformatie delen met vertrouwde derden (bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus, reclamenetwerken, etc.) om u persoonlijke aanbiedingen (“persoonsgericht adverteren”) te kunnen doen, zoals het aanbieden van producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn.

  Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies, web beacons en soortgelijke technologieën op uw apparaat plaatsen om ons te helpen gericht te adverteren afgestemd op uw persoonlijke interesses.

  In sommige landen gebruiken wij erkende pictogrammen (bv. AdChoices pictogram) welke zal verschijnen indien er Persoonsgerichte advertenties geplaatst worden. U kunt op deze pictogrammen klikken indien u zich wil afmelden of meer informatie wil over de gegevens die verzameld zijn. Houdt u er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt, er nog steeds advertenties vanuit Unilever kunt krijgen welke niet persoonsgericht is.

  Afhankelijk van uw locatie kunnen er verschillende tools gebruikt worden om uw voorkeuren voor het ontvangen van Persoonsgerichte advertenties in te stellen. Voor Europa kunt u bijvoorbeeld via de website www.youronlinechoices.com kiezen welke bedrijven Persoonsgerichte advertenties bij u mogen plaatsen.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevensgebruiken om:

 • om onze producten en uw ervaringen op de Unilever-sites te verbeteren. Meer informatie.
  • het gebruik van het Unilever-sites, producten en diensten te evalueren
  • de effectiviteit van onze advertenties, wedstrijden en promoties te analyseren
  • uw website-ervaring te personaliseren, maar ook om statistieken over website-activiteiten (anoniem en samengevoegd met die van andere gebruikers) te evalueren, zoals hoe laat u de website hebt bezocht, of u de site al eerder hebt bezocht en via welke site u er terecht bent gekomen
  • de Unilever-sites gebruiksvriendelijker te maken en om de Unilever-sites beter af te stemmen op uw interesses en behoeften
  • u te helpen uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de Unilever-sites te versnellen. Zo kan een website herkennen dat u uw persoonsgegevens hebt verstrekt en niet een tweede keer om dezelfde informatie vragen
  • informatie te verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om de Unilever-site mee te bekijken, zoals uw IP-adres of het type internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, en deze te koppelen aan uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat elke Unilever-site u de beste web-ervaring kan leveren
 • contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanvraag en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving. Meer informatie.
  • producten of diensten (waaronder die van relevante derde partijen) voor te stellen die voor u wellicht interessant zijn
  • u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan wedstrijden of speciale acties.
  • u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons. Alle direct-marketing communicatie die wij naar u sturen is voorzien van informatie en de middelen waarmee u zich af kunt melden.
 • u te voorzien van producten of diensten die u bij ons hebt aangevraagd. Meer informatie.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

  • met het oog op wedstrijden of speciale acties waaraan u hebt meegedaan
  • u informatie, producten of monsters te sturen die u hebt aangevraagd
  • te reageren op uw vragen of opmerkingen

  Om informatie te beschermen tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging, wissen wij – wanneer wij informatie wissen uit onze diensten – misschien niet onmiddellijk resterende kopieën van onze servers of informatie van onze back-upsystemen.

MOBILE MESSAGE SERVICES

Wij kunnen een dienst beschikbaar stellen waarbij u tekst of andere vormen van berichten van Unilever (zoals short message service (SMS), Enhanced Message Service (EMS) en multimedia message service (MMS)) kunt ontvangen op uw draadloze of mobiele apparaat ("Mobile Message Service"). Als u zich abonneert op een van onze Mobile Message Services, gaat u akkoord met het ontvangen van dergelijke berichten van Unilever op het adres of het mobiele nummer dat u voor dat doel hebt verstrekt (tenzij en totdat u ervoor hebt gekozen om af te zien van het ontvangen van dergelijke berichten door de instructies in het hoofdstuk Uw rechten en wie te benaderen op te volgen).

U begrijpt dat de standaardtarieven van uw mobiele provider van toepassing zijn op deze berichten, en dat u op elk moment van gedachten kunt veranderen door de instructies in het hoofdstuk Uw rechten en wie te benaderen op te volgen. Indien er kosten ten laste van uw wireless-account komen, stemt u ermee in dat wij toepasselijke betalingsinformatie van u verzamelen en leveren aan uw provider. U verklaart dat u de eigenaar of geautoriseerde gebruiker bent van het draadloze apparaat dat u gebruikt om zich aan te melden voor de Mobile Message Service, en dat u gemachtigd bent om de kosten hiervoor goed te keuren. Naast het voldoen aan bepaalde leeftijdsgrenzen en eventuele andere voorwaarden die gelden voor iedere Mobile Message Service, kan u gevraagd worden om persoonsgegevens zoals uw naam, SMS-bericht, wireless-adres of mobiele telefoonnummer te geven. Ook kunnen we tijdens uw gebruik van de Mobile Message Service de datum, tijd en inhoud van uw berichten verkrijgen. Wij zullen gebruik maken van de informatie die wij in verband met onze Mobile Message Service verkrijgen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Houd er echter rekening mee, dat uw mobiele provider en andere dienstverleners ook gegevens kunnen verzamelen over uw gebruik van draadloze apparatuur, en dat hun handelwijze onder hun eigen beleid valt.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Mobile Message Service wordt geleverd via draadloze systemen die gebruikmaken van radio's (en andere middelen) om communicatie te verzenden over complexe netwerken. Wij garanderen niet dat uw gebruik van de Mobile Message Service privé of beveiligd is, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig gebrek aan privacy of beveiliging die kan optreden. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor uw situatie en het beoogde gebruik van de Mobile Message Service. We kunnen ook toegang krijgen tot de inhoud van uw draadloze en/of mobiele telefoonabonnement bij uw provider met als doel het identificeren en oplossen van technische problemen en/of dienst-gerelateerde klachten.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten de Unilever-groep. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Meer informatie.

 • onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren
 • derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld
 • wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken
 • derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegevenderden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • externe leveranciers van diensten aan Unilever, zoals data-verwerkingsleveranciers
 • web analytics tools, zoals Google of Unica

Het is praktisch niet mogelijk om de landen op te sommen waar uw persoonsgegevens wordt verwerkt en opgeslagen gezien deze landen regelmatig ook veranderen, met name door operationele vereisten. Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u onder ‘UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN‘ lezen, hoe u ons kunt contacteren hierover.

Unilever verkoopt geen persoonsgegevens, behalve aan een entiteit waar we ons bedrijf of een deel daarvan aan verkopen (bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een merk), of anderszins in verband met een fusie, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van (een deel van) ons bedrijf.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het kan nodig zijn dat we uw persoonsgegevensoverdragen naar servers buiten het land waar u woont of naar gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde derde partijen in andere landen, zodat zij de persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Door een Unilever-site te gebruiken of op andere wijze persoonsgegevens Unilever te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij dit doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich ervan bewust te zijn dat veel landen niet dezelfde juridische bescherming bieden aangaande persoonsgegevens als u gewend bent in uw eigen land. Terwijl uw persoonsgegevens zich in een ander land bevindt, kan deze worden geopend door rechtbanken, wetshandhavinginstanties en nationale veiligheidsautoriteiten in dat land volgens de daar geldende wetgeving. Behoudens ingeval van dergelijke toegangsaanvragen, beloven we dat iedereen die uw persoonsgegevens verwerkt buiten uw land van herkomst maatregelen moet nemen om deze te beschermen en alleen het recht heeft om de informatie te verwerken overeenkomstig Unilevers instructies.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en agenten op een ‘need-to-know’ basis.

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

Hide

Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de Contact-link op de Unilever-site waarop u werd doorverwezen naar deze Privacyverklaring. Als alternatief kunt u terecht op www.unilever.com, selecteer het juiste land en klik op de Contact-link. Uw aanvraag zal worden doorgestuurd naar de betreffende Unilever-groepsmaatschappij.

U hebt het recht ons te melden dat:

 • u niet meer door ons wilt worden benaderd
 • u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
 • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Unilever-sites te plaatsen. Wij brengen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele relevante wijziging. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

ANDERE PRIVACYVERKLARINGEN VAN UNILEVER

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen er ook specifieke campagnes of acties zijn waarvoor extra privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties, aangezien u hieraan moet voldoen als u deelneemt. Eventuele aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.