Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Unileveru

Společnost Unilever nebere soukromí na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně vašeho soukromí se opírá o tato následující pravidla:

 1. Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy využijeme pouze čestným a poctivým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě vaší důvěry.
 2. Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti.
 3. Podnikneme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím.
 4. Splníme všechny požadavky příslušných zákonů a nařízení na ochranu údajů a budeme spolupracovat s příslušnými úřady. Jestliže příslušná legislativa na ochranu údajů nebude k dispozici, budeme postupovat podle obecně platných principů pro ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Unilever

Poslední aktualizace: červen 2014

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak dochází k jejich zveřejňování a jak je chráníme.

Na co se Zásady ochrany osobních údajů vztahují?

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné společnostmi skupiny Unilever v souvislosti s jejich poskytovanými službami. Více informací o skupině Unilever najdete na webové stránce  http://unilever.com/aboutus/. Mezi tyto údaje patří informace získané off-line pomocí center pro zapojení spotřebitelů, kampaní přímého marketingu, loterií a soutěží; a on-line prostřednictvím našich webových stránek, aplikací a platforem provozovaných třetí stranou(“stránky Unilever”)

Tyto zásady ochrany osobních údajů se také vztahují na zobrazení cíleného obsahu, včetně nabídek a reklam na produkty a služby společnosti Unilever získaného pomocí webových stránek, platforem a/nebo aplikací třetích stran („stránky třetích stran“) zaměřeného na základě získaných informací o vaší uživatelské aktivitě (jak definováno níže).

Tyto stránky třetích stran mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady i podmínky přečetli dříve, než začnete stránky třetích stran používat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást Podmínek použití všech stránek Unilever. Informace o společnosti v rámci skupiny Unilever, která je odpovědná za ochranu vašich osobních údajů, najdete v části Vaše práva na ochranu osobních údajů a na koho se obrátit níže

Váš souhlas

Používáním stránek Unilever udělujete příslušné společnosti náležející do skupiny Unilever souhlas se shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Jestliže s takovýmto shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů nesouhlasíte, přestaňte, prosím, používat stránky Unilever a ani jiným způsobem neposkytujte své osobní údaje jakékoli společnosti ze skupiny Unilever.

Společnost Unilever bude shromažďovat, využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje pouze v zákonem dovolených případech. Ve většině případů vás výslovně požádáme o udělení souhlasu, v některých případech však může být váš souhlas vyvozen na základě vaší činnosti nebo chování. Bude-li nutné použít vaše osobní údaje k účelům, které nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zmíněny, můžeme vás požádat o dodatečný souhlas. Nejste povinni nám tento souhlas udělit, pokud se však takto rozhodnete, může to pro vás znamenat, že vaše účast na některých činnostech bude určitým způsobem omezená. Jestliže nám dodatečný souhlas udělíte, pak v případě rozporu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů podmínky tohoto souhlasu převáží. Nëse ju jepni pëlqimin shtesë, kushtet e këtij pëlqimi shtesë do të mbizotërojë në rast të ndonjë konflikti me kushtet e këtij Njoftimi Privatësie

Vezměte, prosím, na vědomí, že v odůvodněných případech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu za podmínky, že tím nebudou dotčena vaše práva a oprávněné zájmy

Děti

Většina stránek Unilever je určena pro dospělé. V případě stránek Unilever, které jsou určeny pro mladší uživatele, musíme obdržet souhlas rodičů nebo opatrovníků dříve, než začneme osobní údaje shromažďovat, a to v případech, seznáme-li, že je to vhodné a bude-li to vyžadovat příslušný zákon nebo nařízení na ochranu osobních údajů (věkový limit, který určuje povinnost vyžádat si tento souhlas, se v jednotlivých zemích liší). Jste-li dítě, jehož věk překračuje věkovou hranici nutnou pro udělení souhlasu rodičů, měli byste si přečíst tyto Zásady ochrany osobních údajů se svými rodiči nebo opatrovníkem a ujistit se, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi.

V případech, kdy zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje týkající se dítěte bez nutného souhlasu rodičů nebo opatrovníků, všechny tyto informace co nejdříve odstraníme.

Přístup k některým částem stránek Unilever a/nebo způsobilost k přijetí ceny, vzorku nebo jiné odměny mohou být omezeny věkovým limitem. Vaše osobní údaje můžeme použít ke stanovení a ověření vašeho věku a k řádnému dodržování věkových limitů.

Jaké údaje shromažďujeme?

„Osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají informace nebo části informací, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Mezi tyto informace obvykle patří např. vaše jméno, adresa, uživatelské jméno, profilový obrázek, e-mailová adresa a telefonní číslo. Mohou to být také další informace jako např. IP adresa, nákupní návyky, informace o vašem životním stylu a preferencích, např. vaše koníčky a zájmy. Vaše osobní údaje můžeme získat z různých zdrojů, včetně:

 • Informace, které nám sdělujete přímo

  Informace od vás můžeme získat přímo, např. když nám dobrovolně sdělujete své osobní údaje při registraci do soutěže, akcí o ceny, přihlašujete se k odběru informací nebo od nás kupujete produkt či službu, vyplňujete dotazník nebo přidáváte komentář či vznášíte dotaz. Informace, které od vás získáváme přímo:

  • jméno
  • adresa
  • e-mailová adresa
  • uživatelské jméno
  • telefonní číslo
  • číslo kreditní karty nebo jiné platební údaje
  • věk
  • datum narození
  • pohlaví
  • uživatelský obsah, příspěvky a další obsah, který jste odeslali na stránky Unilever
  • jakékoli další osobní údaje, které jste nám poskytli dobrovolně
 • Informace, které získáváme automaticky, když používáte stránky Unilever

  V souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy používáme (nebo třetí strana poskytující služby naším jménem) soubory cookie a další nástroje (nástroje pro analýzu webu a pixelové značky), které automaticky získávají informace o vás v případě, že používáte stránky Unilever. Mezi automaticky získávané informace patří:

  • informace o tom, který webový prohlížeč používáte
  • podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
  • vaše IP adresa
  • odkazy, na které jste klikli
  • vaše uživatelské jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě a další informace, jejichž sdílení jste povolili při používání stránek třetích stran (např. použití tlačítka „To se mi líbí“ na stránce Facebook nebo funkce +1 ve službě Google+)
  • webové stránky, které jste navštívili před příchodem na stránky Unilever

  (společně jako „informace o použití stránky“)

  Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby soubory cookie blokoval nebo aby vás upozornil, když budou odesílány na vaše zařízení. V případě používání různých prohlížečů nebo vícero zařízení je třeba změnit nastavení pro každý prohlížeč a zařízení zvlášť. Vezměte, prosím, na vědomí, že zakázání souborů cookie může mít za následek snížení pohodlí či omezení některých funkcí při používání stránek Unilever.

 • Informace, které získáváme z jiných zdrojů

  Vaše osobní údaje můžeme získávat také z jiných oprávněných zdrojů, včetně informací z komerčně dostupných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, nástroje pro sběr dat a informace od třetích stran. Mezi informace, které můžeme získávat z jiných zdrojů, patří:

  • vaše jméno
  • vaše adresa, ulice
  • váš věk
  • vaše nákupní návyky
  • vaše preference a informace o vašem životním stylu, koníčcích a zájmech
  • veřejně dostupné informace, jako je uživatelský obsah, blogy a příspěvky, jak povoluje zákon
 • Online reklama

  Můžeme sdílet informace o vaší uživatelské aktivitě na stránkách s důvěryhodnými třetími stranami (např. s inzerenty, reklamními agenturami, reklamními sítěmi atd.), abychom vám poskytli lepší obsah stránek, včetně příslušné reklamy na produkty a služby, který se bude těšit vašemu zájmu.

  Tyto třetí strany mohou nastavit a mít přístup ke svým vlastním souborům cookies, web beacons a obdobným technologiím na vašich zařízeních, což nám pomůže přizpůsobit obsah stránek Unilever nebo třetích stran včetně inzerce vašim potřebám.

  V některých zemích jsme začali používat reklamní ovládací prvky (AdChoices Icon), které se vám mohou zobrazit podél cílené inzerce, kterou vám zasíláme (nebo třetí strana poskytující služby naším jménem) na základě informací o vaší uživatelské aktivitě. Kliknutím na tyto prvky získáte více informací o způsobu shromažďování a zpracovávání vašich informací a můžete rovněž takovéto zpracování pro účely cílené inzerce do budoucna odhlásit. Vezměte, prosím, na vědomí, že i pokud se takto odhlásíte, můžete stále dostávat inzerci od společnosti Unilever, která není zasílána na základě informací o vaší uživatelské aktivitě.

  V závislosti na vaší lokalitě, mohou existovat další nástroje, které nám pomáhají sledovat vaše chování na sociálních sítích a preferované způsoby reklamy (pro účely cílené inzerce) Například v Evropě vám webová stránka www.youronlinechoices.com umožní vybrat si společnosti, které vám mohou zasílat cílenou inzerci, zatímco v USA můžete využít the Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool and the Digital Advertising Alliance’s Opt-Out Tool.

Jak vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje mužeme použít k následujícím úcelum:

 • Zlepšení našich produktů a zvýšení vašeho pohodlí při používání stránek Unilever.Zjistit více.
 • kontaktování vaší osoby kvůli produktům a službám, které by vás mohly zajímat, a to za předpokladu, že jste k tomu udělili souhlas nebo se kontaktování týká již dříve požadovaného produktu či služby, a proto se tato komunikace vztahuje k vašemu dřívějšímu požadavku a proběhne v rámci doby stanovené platnými zákony. Zjistit více.
 • Nabídka produktů nebo služeb, které jste si od nás vyžádali. Zjistit více.

Zasílání zpráv na mobilní zařízení

Spustili jsme službu, pomocí které můžete od společnosti Unilever dostávat textové či jiné zprávy (např. zprávy SMS, EMS nebo MMS) do svého bezdrátového zařízení či na mobilní telefon („Zasílání zpráv na mobilní zařízení“). Jestliže se přihlásíte k odběru jedné z našich služeb Zasílání zpráv na mobilní zařízení, souhlasíte s tím, že vám společnost Unilever bude zasílat zprávy na uvedenou adresu nebo číslo mobilního telefonu, které jste nám pro tyto účely sdělili (dokud se nerozhodnete, že si již nepřejete přijímat tyto zprávy, v souladu s pokyny v části Vaše práva na ochranu osobních údajů a na koho se obrátit níže)

Na tyto zprávy se vztahují standardní poplatky vašeho poskytovatele bezdrátového připojení a můžete se kdykoli rozhodnout, že si již nepřejete tyto zprávy přijímat. V tom případě je třeba postupovat podle pokynů v části Vaše práva na ochranu osobních údajů a na koho se obrátit níže. Souhlasíte s tím, že v případě, že vám budou účtovány poplatky za služby bezdrátového připojení, můžeme od vás získat příslušné platební údaje související s těmito službami a předat je vašemu poskytovateli bezdrátového připojení. Potvrzujete, že jste majitelem nebo oprávněným uživatelem bezdrátového zařízení, které jste přihlásili ke službě Zasílání zpráv na mobilní zařízení, a že jste oprávněni schválit příslušné poplatky, které s tím mohou souviset. Chcete-li službu Zasílání zpráv na mobilní zařízení využívat, musíte splňovat věkový limit a další podmínky této služby, a navíc můžete být požádáni o registraci svých osobních údajů, jako je jméno, textová zpráva, adresa bezdrátového zařízení nebo číslo mobilního telefonu. V průběhu doby, kdy budete službu Zasílání zpráv na mobilní zařízení využívat, rovněž můžeme získat informace o datu, času a obsahu vaší zprávy. Informace získané v souvislosti se službou Zasílání zpráv na mobilní zařízení použijeme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Mějte prosím na paměti, že vaši poskytovatelé bezdrátového připojení nebo jiných služeb mohou rovněž shromažďovat údaje o využívání vašeho mobilního zařízení a jejich postupy se řídí jejich vlastními zásadami.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba Zasílání zpráv na mobilní zařízení je poskytována prostřednictvím bezdrátových systémů využívajících bezdrátové připojení (a další prostředky) k přenosu informací přes složité sítě. Nezaručujeme, že použití služby Zasílání zpráv na mobilní zařízení bude soukromé nebo bezpečné a neneseme jakoukoli odpovědnost za ztrátu vašeho soukromí nebo bezpečnosti, která může nastat. Jste plně zodpovědní za přijetí a zajištění bezpečnostních opatření, která jsou nejvhodnější pro vaši situaci a zamýšlené použití služby Zasílání zpráv na mobilní zařízení. Rovněž můžeme společně s vaším poskytovatelem služeb získat přístup k obsahu účtu vašeho bezdrátového zařízení a/nebo mobilního telefonu pro účely nalezení a vyřešení případných technických problémů a/nebo stížností týkajících se některé ze služeb.

Komu můžeme poskytnout vaše osobní údaje?

Unilever je jedním z  předních světových a rychle se rozrůstající výrobců zboží každodenní spotřeby, s produkty prodávanými ve více než 190 zemích (více informací o společnosti Unilever naleznete na: http://unilever.com/aboutus/). Jako globální společnost může Unilever sdílet vaše osobní údaje s ostatními společnostmi skupiny Unilever a s důvěryhodnými třetími stranami se sídlem v jiných státech, které mohou zpracovávat údaje naším jménem. Zjistit více

Komu můžeme poskytnout vaše osobní údaje:

 • našim reklamním, marketingovým a propagačním partnerům, abychom mohli zajistit a analyzovat efektivitu našich reklamních kampaní a propagačních akcí
 • třetím stranám, které zajišťují dodání produktu nebo služby, např. doručovací nebo poštovní společnost, která dodává vámi objednaný produkt
 • orgánům státní správy a orgánům činným v trestním řízení, pokud budeme v souvislosti se soudním řízením požádáni o poskytnutí těchto údajů
 • třetím stranám, které vám chtějí zaslat informace o svých produktech a službách, avšak pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas
 • poskytovatelům služeb třetích stran pro společnost Unilever, např. zpracování dat
 • poskytovatelům nástrojů pro analýzu webu, např. Google nebo Unica

V případě, že vaše osobní údaje poskytneme jiné společnosti v rámci skupiny Unilever nebo důvěryhodné třetí straně, vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili, že zůstanou chráněny, podnikneme veškeré kroky k jejich ochraně před zneužitím a k zajištění, že budou použity pouze v souladu s našimi instrukcemi a těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími platnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také společnostem, organizacím nebo jednotlivcům mimo společnosti

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout v zájmu:

 • vymáhání dodržování platných podmínek použití stránek Unilever
 • vedení vyšetřování možného porušení platných zákonů
 • zjištění, prevence a ochrany před podvodníky a jakýmikoli technickými a bezpečnostními riziky
 • shody s platnými zákony a nařízeními, spolupráce při vyšetřování a splnění vymahatelných požadavků vládních organizací

Z důvodu častých operativních změn, není praktické uvádět seznam všech zemí, v nichž jsou informace zpracovávány a uchovávány. V případě, že máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, přejděte na část Vaše práva na ochranu osobních údajů a na koho se obrátit.

Společnost Unilever osobní údaje neprodává, vyjma případu, kdy celý podnik nebo jeho část přejde pod jinou společnost (např. při případném prodeji naší značky) nebo v dalších případech, jako je fúze, konsolidace, změna vedení, reorganizace nebo likvidace celého podniku nebo jeho části.

Převod vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme převést na servery umístěné mimo zemi vašeho pobytu nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace naším jménem. Použitím stránek Unilever nebo poskytnutím osobních údajů společnosti Unilever jakýmkoli jiným způsobem souhlasíte s tím, že tak učiníme v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a v souladu s platnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Mějte prosím na paměti, že v mnoha jiných zemích neplatí stejné předpisy na ochranu osobních údajů jako ve vaší zemi. Jestliže se vaše osobní údaje nacházejí v jiné zemi, v souladu s místními zákony k nim mohou získat přístup např. soudy, orgány činné v trestním řízení nebo úřad národní bezpečnosti. V případě legitimního požadavku na přístup k vašim osobním údajům slibujeme, že budeme vyžadovat, aby kdokoli, kdo zpracovává vaše osobní údaje mimo zemi vašeho původu, postupoval v souladu s opatřeními na ochranu osobních údajů, přičemž tato osoba má oprávnění zpracovat tyto údaje pouze podle pokynů společnosti Unilever

Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů využijeme všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž budeme vyžadovat také od všech představitelů třetích stran, kteří budou vaše osobní údaje zpracovávat. Přístup k vašim osobním údajům je zakázán z důvodů prevence neoprávněného přístupu, pozměňování nebo zneužití. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci a zmocněnci společnosti Unilever, a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel.

Vaše práva na ochranu osobních údajů a na koho se obrátit

V případě, že máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat pomocí odkazu Kontaktujte nás na stránce Unilever, který vás dovede k těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Případně přejděte na stránky www.unilever.com, vyberte příslušnou zemi a klikněte na odkaz  Kontaktujte nás.Váš požadavek bude předán příslušné společnosti v rámci skupiny Unilever.

Máte právo obrátit se na nás v následujících případech:

 • jestliže si nepřejete, abychom vás v budoucnu kontaktovali
 • jestliže byste rádi získali informace o svých osobních údajích, které zpracováváme
 • jestliže chcete své osobní údaje v našich záznamech opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit
 • chcete-li nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů
 • Jestliže nám sdělíte své celé jméno a podrobnosti o sobě, usnadníte nám tak řešení vašeho požadavku.

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit tím, že na stránkách Unilever zveřejníme aktualizovanou verzi Zásad ochrany osobních údajů. V případě jakékoli změny v tomto dokumentu vás budeme informovat. Doporučujeme, abyste tyto stránky navštěvovali pravidelně a přiměřeně často, abyste měli k dispozici aktuální informace o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje.

Jiné zásady na ochranu osobních údajů společnosti Unilever

Kromě těchto Zásad ochrany osobních údajů mohou vstoupit v platnost také dodatečné podmínky nebo zásady, které se vztahují na konkrétní kampaně nebo propagační akce. Doporučujeme, abyste si tyto dodatečné podmínky nebo zásady přečetli ještě předtím, než se takové kampaně nebo propagační akce zúčastníte, jelikož v případě vaší účasti budeme vyžadovat váš souhlas s těmito dodatečnými podmínkami. Jakékoli dodatečné podmínky nebo zásady ochrany osobních údajů vám budou okamžitě k dispozici.